od 25.01.2021 ruszyła trzecia edycja programu czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tyś zł przy dochodzie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje.

Poziom podstawowy – dochód roczny nie przekraczający 100 000zł

Poziom podwyższony – zaświadczenie o dochodach nie przekraczające 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom najwyższy dofinansowania - zaświadczenie o dochodach nie przekraczające 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez Burmistrza.