Odpady komunalne

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

2020 r.

Więcej informacji o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Margonin w BIP: bip.margonin.pl.