Projekty unijne i krajowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny 2014+

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekty współfinansowane przez MKiDN

Rybactwo i Morze 2014 - 2020

Zadania realizowane z państwowych funduszy celowych