W związku z nowymi regulacjami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149), od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. zmianie ulegają godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.

Mając na względzie zachowanie ciągłości pracy Urzędu oraz zachowanie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników i klientów, dokonano wydłużenia godzin pracy od 7:30 do 17:00, z przerwą od 12:00 do 12:30. Od dnia 26 stycznia 2022 r.

KASA czynna będzie codziennie w godzinach od 8:00 do 11:00.

Ponadto informuję, iż w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin nadal obowiązuje:

1) wchodzenie do budynku Urzędu głównym wejściem oraz dokonanie pomiaru temperatury,

2) zakładanie maseczek.

Informacja zmiana godzin