Danuta Bogacz

Skarbnik Gminy Margonin

Kontakt:

tel. 67 35 41 330

  • pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy,
  • wykonuje określone przepisami prawa obowiązki z zakresu rachunkowości oraz zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • nadzoruje i kontroluje realizację budżetu gminy,
  • prowadzi księgowość i ewidencję majątku gminy,
  • czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
  • dokonuje kontroli dokumentacji księgowej oraz prowadzenia obsługi kasowej.