Zarząd Województwa Wielkopolskiego 30 grudnia 2021 r. przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, głównego konkursu w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2022 roku.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do siedziby Departamentu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

https://wow.umww.pl/ruszyla-xii-edycja-konkursu-pieknieje-wielkopolska-wies/

lub

https://www.umww.pl/pieknieje-wielkopolska-wies-2