Informuję, iż z dniem 10.11.2021 roku jedynym inkasentem podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w mieście Margonin zostaje Pani Mariola Sałata zam. Radwanki 21b, 64-830 Margonin.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki