Informuję, iż z dniem 10.11.2021 roku nowym inkasentem podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w sołectwie Radwanki zostaje Pan Grzegorz Gręda zam. Adolfowo 12, 64-830 Margonin.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki