plakat Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Treść plakatu:

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do barania respondentami wyłącznie z numeru 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Więcej informacji spis.gov.pl

Liczymy się dla Polski!

GUS | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Koniec treści plakatu

Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021_gotowe-01