Harmonogram polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022 na terenie Akademickiego Kola Łowieckiego nr 7 Przylesie

Informacja nie została sporządzona w urzędzie - na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.