Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych subregionu pilskiego, wraz z rodzicami i nauczycielami, do udziału w wydarzeniu pod nazwą NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0.

Data: 1 października 2021 r. (w godzinach od 17:00 do 20:00)

Miejsce: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2.

Edycja pod hasłem: Hybrydowo – zawodowo

Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym.

Intencją przedsięwzięcia jest upowszechnianie kształcenia zawodowego i dualnego wśród młodzieży, promocja lokalnego rynku pracy oraz poszerzanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

W programie między innymi:

1. ZAWODOWA SCENA, czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:

  • spotkań i rozmów z przedsiębiorcami
  • pokazów zawodów
  • występów uczniów

2. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami, np.:

  • „ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;
  • „ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot!

3. WARSZTATY ZAWODOWE, czyli prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:

  • „Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” – dla zorganizowanych grup uczniów,
  • „Biorę kurs na… prezentacje zawodów” – w ramach swobodnego poznawania zawodów przez uczniów.

4. ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie i branżowo w subregionie pilskim.

5. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży.

6. ŚCIANKA MEDIALNA – dodatkowa atrakcja – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów.

7. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, widowisko laserowe realizowany przez firmę Visual Sensation.

8. Ponadto planujemy w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) seans filmowy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym.

Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.

Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Partnerzy wydarzenia:

Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach
Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Chodzieży
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Enea S.A.
Europol Meble Polska Sp. z o.o. 
Ardagh Glass S.A.
Chodzieski Klub Gospodarczy
Signify
Planeta Ciast
Patronat medialny:
Eska Piła
Głos
AstaTV
67 Magazyn nad Gwdą i Notecią
Fakty Pilskie
Pilska TV
ExpressTV
Tętno Regionu
Wasze Media
Victor 11

noc zawodowcow - plakat informacyjny wydarzenia