Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informuję, że z dniem 31 stycznia 2022 r. do odwołania Urząd Miasta i Gminy Margonin prowadzić będzie bezpośrednią obsługę interesantów z pewnymi ograniczeniami.

Obsługa interesantów odbywać się będzie przy wejściu głównym do budynku Urzędu z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. Przebywając na terenie Urzędu należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, tj. zakrywać usta oraz nos przy pomocy maseczki. Ponadto każdy z chwilą wejścia do budynku Urzędu zobowiązany jest poddać się pomiarowi temperatury ciała. W pomieszczeniu - miejscu obsługi interesanta może znajdować się tylko osoba obsługiwana. .

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe do pracowników Urzędu znajdują się na stronie www.bip.margonin.pl w zakładce: Kontakt i organizacja biur oraz na stronie www.margonin.pl w zakładce: Kontakt.

Ponadto wszelkie sprawy urzędowe można również załatwiać telefonicznie, drogą mailową, poprzez złożenie wniosku/pisma do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu, poprzez platformę e-PUAP, a także pocztą tradycyjną.

Obecnie bezpośrednią obsługę interesantów prowadzi Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie w zakresie akt stanu cywilnego.

Jednocześnie informuję, że brak będzie możliwości dokonywania płatności w kasie Urzędu. Wszelkie płatności prosimy regulować za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki