Informacja z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programy współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - https://www.bip.margonin.pl/508,konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-na-rok-2022