zdjęcie Marcina Porzucka przemawiającego z mównicy

Poseł na Sejm Marcin Porzucek odwiedził inwestycje dofinansowane ze środków rządowych realizowane na terenie gminy Margonin. W Klotyldzinie dobiega końca budowa ulic: Jagodowej i Grzybowej realizowana dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wydzielonych środków dla gmin, gdzie funkcjonowały dawne państwowe gospodarstwa rolne.

Gmina z tych środków pozyskała 200 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to 549 810,00 zł. Natomiast na terenie oczyszczalni ścieków trwają prace związane z modernizacją obiektu. Za kwotę miliona złotych gminna spółka wymienia najbardziej zużyte urządzenia. Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poseł Porzucek miał okazję zapoznać się z postępem prac oraz omówić kolejne zamierzenia inwestycyjne, gdzie obiecał wsparcie dla tak istotnych projektów, jak oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, czy stacje uzdatniania wody.

zdjęcie Marcina Porzucka przemawiającego z mównicy

Autor zdjęć: Barbara Wicher