Materiały niedostępne cyfrowo - wyłączenie dostępności na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Plakat informacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Brak informacji dostępnych cyfrowo.
Plakat informacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Brak informacji dostępnych cyfrowo.