Zagrajmy o sukces PDF Drukuj Email

Od września 2010 r. w Gimnazjum w Margoninie realizowaliśmy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zagrajmy o sukces.

Celem tego projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców – uczniów II klas gimnazjum poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, w języku obcym, rozwijanie kompetencji przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, umiejętności uczenia się.
Celem szczegółowym projektu było rozszerzenie oferty gimnazjum, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla dziewcząt i chłopców, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjnej, kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, realizowanie idei wychowania przez sport.
W naszym gimnazjum do projektu przystąpiło 73 uczniów, którzy zostali podzieleni na trzy grupy.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała pomoce dydaktycznych i sprzęt sportowy m.in. (fantoma –do nauki resuscytacji) o łącznej wartości 8 700zł., a każdy uczestnik strój sportowy- koszulka + dres oraz nośnik pendriver 2 GB.
Współczesna szkoła poszukuje różnych form dofinansowania, by umożliwić uczniom wszechstronny rozwój- stąd zrodził się pomysł wzięcia udziału w projekcie „Zagrajmy o sukces”.

==> Karol Kwaśny