Pracowite wakacje PDF Drukuj Email

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Margoninie, korzystając z wakacyjnej przerwy w nauce  uczniów, postanowiła ten czas przeznaczyć na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.


Komputery wkroczyły w nasze życie i nie sposób obejść się bez umiejętności posługiwania się nimi. W połączeniu z innymi urządzeniami jak: projektor czy tablica interaktywna, wprowadzają możliwość rewolucyjnych zmian w dydaktyce i metodyce nauczania. Uczestnictwo w projekcie „Nowoczesna edukacja” umożliwiło nabycie kompetencji w obsłudze tablicy interaktywnej, obróbce filmów i grafiki oraz tworzenie i zamieszczanie materiałów edukacyjnych na portalach internetowych. Głównym celem projektu jest unowocześnienie procesu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w zakresie wykorzystywania technologii multimedialnej w edukacji.  Na obecną chwilę dwie grupy (24 nauczycieli) zakończyły już szkolenia a kolejne grupy rozpoczną szkolenia pod koniec sierpnia. Docelowo zostanie przeszkolonych 60 nauczycieli, w tym kilkoro pedagogów innych gminnych szkół. Uczestnictwu w projekcje, pozwoliło  wzbogacić zasoby szkolne o kolejną, nowoczesną tablicę multimedialną, rzutnik i laptop. Całość działania koordynują  nauczyciele przedmiotów informatycznych Jadwiga i Bogdan Rzeźnikowie. Dzięki ich zaangażowaniu, nawiązano współpracę z partnerem strategicznym, niezbędnym do realizacji projektu.

==> ZS Margonin