Lekcja biblioteczna w Radwankach PDF Drukuj Email
czwartek, 13 października 2016 15:30

Uczniowie klasy IV uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, podczas której zapoznali się z podziałem literatury, klasyfikacją książek oraz układem książek na pólkach w bibliotece.

Celem lekcji bibliotecznej było poznanie przez uczniów terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką. Na zakończenie dzieci rozwiązywały sprawdzającą krzyżówkę dotyczącą poznanych na lekcji pojęć. W tym dniu ogłoszony został dla klasy IV konkurs czytelniczy, który będzie trwał do końca grudnia. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do założenia zeszytu, w którym umieści informację o przeczytanych książkach. Ich ilość i jakość będzie punktowana i zadecyduje o zwycięstwie.

Działania przeprowadzono w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa.

Ewa Zamiara