Prawie 1,5 mln zł na dodatkowe zajęcia i nowe miejsca w przedszkolu w Margoninie PDF Drukuj Email
wtorek, 20 września 2016 06:26

Przedszkole Samorządowe w Margoninie skorzysta z funduszy unijnych rozdysponowanych przez Urząd Marszałkowski.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na dodatkowe zajęcia, nowe miejsca i zwiększenie oferty edukacyjnej skierowanej do najmłodszych mieszkańców gminy. W pierwszej kolejności skorzystają dzieci z Lipin, Próchnowa i Radwanek. Pozyskane przez placówkę pieniądze tj 247 000zł, zostaną przeznaczone m.in. na zmodernizowanie i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkolnych, zrealizowanie ponadprogramowych zajęć oraz podwyższenie poziomu opieki nad podopiecznymi dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli. Pierwsze prace remontowe ruszą w Radwankach, gdzie odbędzie się remont sali, a od połowy września ruszą zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i zajęcia z zakresu stymulacji rozwoju psychoruchowego z zakresu rozwijania elementów społeczno – emocjonalnych. Na terenie Gminy Margonin jak wskazują statystyki rocznie rodzi się ok. 70 dzieci, łatwo policzyć, że dla rocznika 3 – 4 - 5 i 6- latków potrzebujemy około 280 miejsc. Obecnie przedszkole w Margoninie dysponuje 219 miejscami. W celu przyjęcia wszystkich dzieci, utworzona została dodatkowa sala w Urzędzie Stanu Cywilnego. By zapewnić w przyszłości wszystkim dzieciom miejsce do zorganizowanej opieki przedszkolnej, rozpisany został projekt na modernizację przedszkola, który pozwoli zwiększyć ofertę przedszkola o 50 miejsc. Dobudowane zostaną 2 sale dydaktyczne i sala do zajęć ruchowych. Powstanie miejsce na pomieszczenia socjalne a zwłaszcza gabinety do pracy wyrównawczej z prawdziwego zdarzenia. Projekt opiewa na 1 172 000,00 zł. i połączony jest z kolejnym projektem na utworzenie nowych miejsc w wysokości 220 000 zł. Realizacja projektów z wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 to duża szansa dla przedszkola. Pozyskane fundusze pozwolą na wspieranie opieki i edukacji przedszkolnej, pozwolą na wyrównywanie szans edukacyjnych. To również wspieranie rodziców, którzy dzięki takim placówką mogą więcej czasu poświęcić na pracę zawodową. To również wyjście naprzeciw obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci trzyletnich, który będą miały samorządy od 2017 roku.

UMiG Margonin / fot. KM