Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Margonin - eInclusion PDF Drukuj Email

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin".

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

  • komputer przenośny (laptop)
  • bezpłatny dostęp do Internetu
  • szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2015 r.

Rekrutację prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22-Stycznia 4, tel. 67 284 62 00.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - link

2. Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy do projektu - link

3. Załącznik 2 - formularz zgłoszeniowy do projektu dla jednostek organizacyjnych - link

4. Załącznik 3 - deklaracja uczestnictwa w projekcie - link

5. Załącznik 4 - deklaracja uczestnictwa w projekcie dla jednostek organizacyjnych - link

6. Załącznik 5 - oświadczenie o wysokości dochodu uczestnika projektu - link

7. Załącznik 6 - umowa uczestnictwa - link

8. Załącznik 7 - umowa użyczenia - link

9. Załącznik 8 - zaświadczenie o wynikach w nauce - link

 

Lista uczestników projektu

 

Ogłoszenia bieżące:

Zapytanie ofertowe - usługa dostępu do Internetu - 05.11.2015 r. - link (PDF - skan)link (DOC)

- zawiadomienie o wyborze - 10.11.2015 r. (PDF)

 

Ogłoszenia archiwalne:

Zapytanie ofertowe WR-ZP.271.55.2014 - link

WR-ZP.271.55.2014 - zawiadomienie o wyborze - link

Zapytanie ofertowe WR-ZP.271.21.2014 - link

WR-ZP.271.21.2014 - załącznik nr 1 - link

WR-ZP.271.21.2014 - unieważnienie zapytania - link

Zapytanie ofertowe WR-ZP.271.23.2014 - link

WR-ZP.271.23.2014 - załącznik nr 1 - link

WR-ZP.271.23.2014 - zawiadomienie o wyborze - link

ZP.271.26.2014 - przetarg nieograniczony - link

ZP.271.1.2015 - przetarg nieograniczony - link

ZP.271.4.2015 - przetarg nieograniczony - link

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie komputerów - link (PDF), link (DOC)

Zapytanie ofertowe - szkolenia beneficjentów - link (PDF)link (DOC)

Zapytanie ofertowe - dostarczenie łącza operatorskiego dostępu do Internetu - 07.09.2014 r. - link (PDF)link (PDF)formularz ofertowy (DOC),

unieważnienie zapytania (PDF)

Zapytanie ofertowe - dostarczenie łącza operatorskiego dostępu do Internetu - 14.09.2015 - link (PDF)link (PDF - skan)link (DOC),

unieważnienie zapytania (PDF)

Zapytanie ofertowe - usługa dostępu do Internetu - 21.09.2015 r. - link (PDF - skan), link (DOC) 

- unieważnienie zapytania (PDF), unieważnienie zapytania (PDF - skan)