Sadzimy las Drukuj
piątek, 29 kwietnia 2011 01:00

Sadzimy las
 Już od kilku lat przedszkolacy biorą czynny udział w zalesianiu. Mają one niezwykłe miejsce w lesie, gdzie wspólnie z rodzicami sadzą młode świerki, dęby i buki.

W tym roku spotkanie odbyło się 29 kwietnia 2011r. w Leśnictwie Margonin pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin pana Janusza Piechockiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin pana Jacka Kulpińskiego.

Licznie przybyłe dzieci i ich rodziców powitała dyrektor Przedszkola Samorządowego w Margoninie Małgorzata Janicka-Tomczak.  Następnie gospodarz leśniczówki pan Sławomir Kończak wyruszył z dziećmi i rodzicami do lasu, gdzie pod czujnym okiem leśników pana Witolda Simińskiego i pana Damiana Rosińskiego wszyscy sadzili drzewka.
Po skończonym zalesianiu w leśniczówce czekała niespodzianka - ognisko, pieczone kiełbaski i słodycze  ufundowane przez Nadleśnictwo Podanin.

Praca dzieci podczas sadzenia lasu przyczynia się do rozwijania wrażliwości i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, zwłaszcza w tym roku który został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Rokiem  Lasów. Logo Międzynarodowego Roku Lasów oraz główne przesłanie „Lasy dla ludzi” mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

>> Hanna Fiebig